پزشکان تندیس نور سینا

مرکز درمانی چند تخصصی و مرکز جراحی محدود تندیس نور سینا

گروه متخصصان شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه
پوست مو و زیبایی دكتر نوري نژاد 12:30 الي 15 دكتر نوري نژاد 12:30 الي 15
دكترعطائي 10:00
دكتر نوري نژاد 12:30 الي 15 دكتر نوري نژاد 12:30 الي 15
دكترعطائي 10:00
دكتر نوري نژاد 12:30 الي 15 دكتر نوري نژاد 13:00 الي 15
قلب دكتر سهرابی 10:00
دکتر فخرزاده 15:30
دكتر صالحی 10:00 الي 12:00
دکتر جمال امیدی 15:00
دكتر سهرابی 10:00
دکتر فخرزاده 15:30
دكتر صالحی 10:00 الي 12:00
دکتر جمال امیدی 15:00
دكتر سهرابی 10:00
دکتر فخرزاده 15:30
دكتر صالحی 10:00 الي 12:00
دکتر جمال امیدی 14:00
اطفال دكتر تهرانی 14:00 الي 17:00 دكتر ابطحی 13:00 الي 15:00 دكتر تهرانی 14:00 الي 17:00
دکتر حسینی 17:00
دكتر ابطحی 13:00 الي 15:00 دكتر تهرانی 14:00 الي 17:00
دکتر حسینی 17:00
-
داخلی دكتر نجفی 14:00 الي 16:00 - دكتر علیخانی 10:00 الي 12:00 - - -
فوق ریه - - - - دكتر هاشمیان 16:00 الي 17:00 -
ارتوپدی - دکتر امیدی 14:00 دكتر یزدی 15:00 الي 17:00 - دکتر امیدی 14:00 -
پزشکی ورزشی - دكتر کبیری 10:00 الي 12:00 - - - -
چشم - دكتر مهرپویا 12:00 الي 14:00 - - - دكتر مهرپویا 12:00 الي 14:00
اورولوژی دكتر اردشیری 10:30 دكتر وزیری 11:00 الي 12:00 دكتر اردشیری 10:30 - دكتر وزیری 11:00 الي 12:30 -
گوش و حلق و بینی
شنوایی سنجی
- - - دكتر صادق زاده 15:00 الي 17:00
ادیومتری
- -
جراح عمومی دكتر جسمانی (صبح و عصر) دكتر فرمانبردار (عصر) دكتر واثقی (عصر) دكتر فرمانبردار (عصر) دكتر جسمانی (عصر)
دكتر واثقی (عصر)
دكتر فرمانبردار (عصر)
زنان دكتر امیدی فر 16:00 الي 17:00
دکتر بدری 09:00
دكتر برزو 10:30
دکتر دفاعی 14:00 الي 16:00
دكتر امیدی فر 16:00 الي 17:00
دکتر بدری 09:00
دكتر برزو 10:30
دکتر دفاعی 12:00 الي 14:00
دكتر امیدی فر 16:00 الي 17:00
دکتر بدری 09:00
دكتر دفاعی 13:00 الي 15:00
روانشناس روانپزشک - - - - - دكتر بدیعی (روانپزشک) 09:30 الي 11:00
دكتر نورایی (روانشناس) 16:00 الي 16:00

image-desc

اولین مرکز جراحی با اخذ مجوزهاي رسمی داراي اتاق عمل هاي مجهز و استاندارد با تجهيزات پيشرفته پزشكي و کلینیک های تخصصی و فوق تخصصي در شهریار به بهره برداری رسید

02162815

info@tandissina.com

شهریار، میدان فرمانداری، بلوار 17 شهریور، نبش کوچه غنچه، مرکز جراحی محدود تندیس سینا

آخرین اخبار

  • مرکز جراحی تندیس سینا
    مهر 8

    در این مرکز با بهره گیری از پزشکان سهامدار و همکار، با دانش بالای پزشکی و مهارت کم نظیر و استفاده از دستگاه های پیشرفته ...


image-descجهت دریافت نوبت پزشکان در درمانگاه شبانه روزی با ما تماس بگیرید

زمانبندی حضور